Fornøyde kunder uansett

Oppmøte og ferdigstillelses garanti

oppmøte og ferdigstillelses garantiOppmøtegaranti!

Vi er så sikre på våre medarbeidere at vi gir

Oppmøte og ferdigstillelses-garanti!

Kommer vi ikke når vi skal, eller ikke er ferdig til avtalt tid

gis det 10% avslag på avtalt pris.