Forn√łyde kunder uansett

PCB

PCB i lysrørarmaturer

Miljøverndepartementet har bestemt at fra 31.12.04 blir det forbudt å ha installert lysrørsarmaturer med kondensatorer som inneholder det farlige stoffet PCB. Det vil si at disse skal være demontert og innlevert til et godkjent mottak FØR, denne datoen. Hvis du som bedriftseier, gårdeier, styreleder i borettslag osv, har mistanke om at det er installert PCB armaturer hos deg, kan følgende enkle tips gi deg en avklaring.

 • Armaturene er ofte merket 20W, 40W, 65W eller 85W
 • Kondensatoren er som regel metallkapslet
 • Armaturet er installert mellom 1960 og 1980

Er du i tvil kan du kontakte oss for en befaring. PCB lokalisering er også et av punktene vi har på vårt ”Kontroll av el anlegg borettslag/bedrift” skjema.

Det følger faktisk en del fordeler med det å bytte ut eksisterende gamle PCB armaturer til nye armaturer.

 • Kravet til Miljøverndepartementet blir fulgt
 • Et nytt lysanlegg gir betydelig lengre levetid
 • Elektronisk forkobling gir øyeblikkelig start og flimmerfritt lys
 • Ny teknologi/elektronisk forkobling gir minimum 25% lavere energikostnad
 • Ny teknologi/elektronisk forkobling gir ca 50% lenger levetid på lysrørene
 • Ingen utskifting av startere som igjen gir lavere driftskostnader
 • Moderne lysberegning gir sannsynligvis færre lyspunkter og dermed enda mindre energi og driftskostnader
 • Hyppigheten av feil vil reduseres ned mot 0, noe som igjen fører til lavere driftskostnader og sikrere el anlegg
 • Muligheter for å få optimal plassering av armaturene som igjen vil gi perfekte lysforhold
 • Ny moderne design, tilpasset øvrig interiør

Der hvor man ikke vil påta seg følgekostnadene som f.eks maling av tak, fordi de nye armaturene ikke dekker feltet, der de gamle har stått osv, har man muligheten til å bygge et nytt armatur inn i kassen til det gamle.

Vil du vite mer om PCB kan du gå til en av disse linkene.